WHO to rename monkeypox due to stigma, discrimination

WHO to rename monkeypox due to stigma, discrimination